Serafinowe poezje

Trudno powiedzieć, że Czcigodny Sługa Boży Serafin Kaszuba był poetą. Niemniej te nieliczne wiersze, które się zachowały, pozwalają domniemywać, że […]