Świadectwo z Kazachstanu

Wspomnienia Pana Leona Ostrowskiego o Czcigodnym Słudze Bożym Serafinie Kaszubie  (z j. rosyjskiego tłum. s. Taida Lolo ZSAPU) Poznałem o. […]

Kontakt

Świadectwa otrzymanych łask prosimy nadsyłać na adres: Postulacja sprawy Serafina Kaszuby OFMCap ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków e-mail: postulacja@kapucyni.pl

Zbiór świadectw z publikacji

Zbiór świadectw o słudze Bożym o. Serafinie Kaszubie OFMCap, kapłanie z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 1. O. Serafin był uduchowiony i przebijała u […]