Okruchy

Drogi Przyjacielu Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby!

Jeśli pragniesz przyczynić się do tego, aby Czcigodny Sługa Boży Serafin był lepiej znany w kraju i za granicą oraz wspomóc jego proces beatyfikacyjny, to jesteś na właściwej stronie. Wierzymy, że człowiek ten zasługuje na to, by nie zginąć w mroku zapomnienia, ale by inspirować ludzi swoją miłością i wiarą. Jego osoba jest nierozerwalnie związana także z dziejami Polski, naszego Narodu, którego jest wybitnym przedstawicielem. Sam siebie nazywał zbieraczem ułomków, okruchów. Miał na myśli pojedyncze osoby, katolików rozsianych na ogromnych połaciach Związku Sowieckiego. Okruch nie oznacza czegoś nieważnego, z nich zawsze składa się większa całość…

Ofiary złożone na fundusz Postulacji Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby OFMCap zostaną wykorzystane zgodnie z wolą ofiarodawców.  Dlatego przy złożonej ofierze finansowej koniecznie należy dołączyć dopisek:

„Postulacja” albo po prostu „Serafin Kaszuba”

Przekazy pocztowe należy kierować na adres:

Postulacja sprawy Serafina Kaszuby OFMCap

ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków

Przelewy bankowe należy kierować na konta Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów:

Bank Pekao S.A. I O. w Krakowie

SWIFT: PKOPPLPW

PLN: 69 1240 1431 1111 0000 1045 6833

USD: 82 1240 1431 1787 0000 1045 6846

EUR: 95 1240 1431 1978 0000 1045 6859

IBAN: PL82 1240 1431 1787 0000 1045 6846 (USD)

IBAN: PL95 1240 1431 1978 0000 1045 6859 (EUR)