Kazania i konferencje, cz. 2

Na fotografii: Msza polowa w Szkole Kadetów. Bp Józef Bilczewski podczas głoszenia kazania. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Kazania cz. 1

Fotografia: Zjazd Legionistów w Krakowie, 6 sierpnia 1939 r. Msza na Błoniach. Kapucyn, kapelan legionowy o. Kosma Lenczowski wygłasza kazanie. […]

Strzępy

„Strzępy”, tak zatytułował swoje wspomnienia Czcigodny Sługa Boży Serafin Kaszuba. Zapraszamy do lektury! Publikacja za zgodą władz zakonnych. © Wszelkie […]

Br. Serafin głosuje

Ciekawostka historyczna – br. Serafin Kaszuba na wyborach W II RP wybory parlamentarne zdążyły odbyć się sześciokrotnie: w roku 1919, […]

Redaktor naczelny

Przez pewien czas młody kapłan Serafin Kaszuba był zaangażowany w wydawanie czasopisma kleryckiego Wzlot Seraficki. Jego pierwszy numer wyszedł w […]