Modlitwa o beatyfikację

Boże Ojcze miłosierny, spraw, by Twój sługa Serafin Kaszuba, kapłan z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, został przez Kościół ogłoszony błogosławionym. On całe swoje życie poświęcił ofiarnej pracy, by Twoim dzieciom prześladowanym za wiarę nie brakło światła Ewangelii i łask płynących z sakramentów świętych. Za jego przyczyną proszę Cię, udziel mi łaski, której obecnie tak bardzo potrzebuję.

Proszę także o to, bym podobnie jak Czcigodny Sługa Boży Serafin we wszystkich zdawał się na Twoją Opatrzność i nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia powtarzał: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie! Proszę Cię o to w Imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen

(Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu…)

Kontakt
Postulacja sprawy o. Serafina Kaszuby
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków
e-mail: postulacja@kapucyni.pl

Italiano

Preghiera per l’intercessione del Venerabile Servo di Dio – Serafin Kaszuba

O Dio, Tu hai degnato il tuo servo Serafin della grazia del sacerdozio di Cristo e della vocazione religiosa. Tu lo hai reso idoneo a sacrificare tutte le sue forze alla tua gloria, al tuo regno e per la salvezza dell’uomo. Ti preghiamo, grazie al suo esempio, di riuscire ad amare sempre di più Te e la tua Chiesa.

Sia lodato il Signore nel Tuo servo Serafin, nella sua vita e nella sua opera. Permettimi di godere della sua santa intercessione e donami la grazia di cui ho bisogno. A Te, Dio trino e unico, lode e gloria nei secoli dei secoli. Amen.

(Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre)

Le testimonianze sulle grazie ricevute devono essere inviate all’indirizzo:

Postulacja sprawy Serafina Kaszuby
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Krakow
e-mail: postulacja@kapucyni.pl

English

Prayer of intercession of the venerable servant of God – Serafin Kaszuba

O God, you have bestowed upon your servant Serafin the grace of priesthood of Christ and religious vocation. You have made him capable to sacrifice all his forces for your glory, your kingdom and for the salvation of man. We pray to you for the grace of loving more and more, following his example of love of you, and your Church. Be glorified Lord in your servant Serafin, in his life and in his work. Let me enjoy his holy intercession and give me the grace I need.
For you God, Holy Trinity, glory and praise forever and ever. Amen.

(Our Father, Hail Mary, Glory to the Father)

Testimonies of received graces should be sent to address:
Postulacja sprawy Serafina Kaszuby
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Krakow
e-mail: postulacja@kapucyni.pl
With permission of religious authority, Krakow 2018
Capuchins – Province of Krakow

Aktualności

Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Bo dla mnie żyć to Chrystus, reż. D. Walusiak

Film dokumentalny o Serafinie Kaszubie OFMCap

Najnowsze

Listy

Listy do współbraci