Strzępy

„Strzępy”, tak zatytułował swoje wspomnienia Czcigodny Sługa Boży Serafin Kaszuba. Zapraszamy do lektury!

Publikacja za zgodą władz zakonnych.

© Wszelkie prawa zastrzeżone

ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW – PROWINCJA KRAKOWSKA