Portugês

Alojzy Kazimierz Kaszuba nasceu em 17 de junho de 1910 em Lviv, então território polonês e agora ucraniano, filho de […]

Español

Alojzy Kazimierz Kaszuba nació el 17 de junio de 1910 en Lopoli, entonces territorio polaco, ahora ucraniano. Hijo de Karol, […]

Serafinowe poezje

Trudno powiedzieć, że Czcigodny Sługa Boży Serafin Kaszuba był poetą. Niemniej te nieliczne wiersze, które się zachowały, pozwalają domniemywać, że […]