Pomoc w ukończeniu studiów

Szczecin, 11. 02. 2022r.

                                                                               Laudetur Jesus Christus!

Od września 2021 roku, a może nawet od  wcześniejszych miesięcy, codziennie  odmawiałam modlitwę „za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby” wydaną za zgodą władz zakonnych  Kapucynów – prowincji Krakowskiej.

Prosiłam Ojca Serafina o wyproszenie łaski wzbudzenia motywacji i udzielenia pomocy  mojemu wnukowi Pawłowi w napisaniu pracy dyplomowej  wymaganej do ukończenia studiów inżynierskich na Politechnice Wrocławskiej.

Wczoraj, 10. 02. 22  Paweł zadzwonił do mnie z wiadomością, że obronił pracę dyplomową i uzyskał tytuł inżyniera.

Jestem przekonana, że  mój wnuk uzyskał dyplom dzięki  wyproszonej łasce  przez  Ojca Serafina Kaszubę i Jego  świętemu wstawiennictwu u Boga. 

A teraz kilka zdań wyjaśnienia.

Mój wnuk  Paweł zaliczył   egzaminy kończące studia inżynierskie w lutym 2021r. ale przez kolejnych kilka miesięcy nie mógł  „zabrać się” do przygotowania pracy dyplomowej. Nadmieniam, że nie miał obciążeń czasowych, nie pracował,  warunki do studiów miał dobre.  Wystąpiła jakaś niemoc, którą nie potrafili przełamać perswazją jego rodzice.  (…)

Muszę dodać, że Paweł jest chłopcem zdolnym, a może nawet bardzo zdolnym, co szczególnie uwidacznia się  w łatwości opanowania wiedzy z zakresu nauk ścisłych.  (…) Zawsze był obowiązkowy, w szkole średniej z wyśrubowanym poziomem i nauczaniem w języku angielskim, nie miał żadnych problemów  z promocją.

Trudności z pisaniem pracy nie wynikały zatem z deficytów intelektualnych. (…)

Obiektywnie patrząc  „niemoc” Pawła do napisania  dwudziestostronicowej pracy dyplomowej była niezrozumiała. W swoim życiorysie miał już rożne egzaminy i zaliczeniowe prace pisemne. Zmarnowany drugi semestr 2021 roku, brak aktywności w tym zakresie jesienią ub.r., budził w osobach bliskich wątpliwości czy Paweł nie porzuci studiów inżynierskich. W tym stanie rzeczy modlitwa wydawała mi się najbardziej skutecznym sposobem wzbudzenia jego motywacji do zakończenia studiów.

Wierzę, że „interwencja” w Niebie Ojca Serafina Kaszuby pomogła mojemu wnukowi. Przesyłam to świadectwo z myślą, że przyczyni się ono do beatyfikacji  Ojca Serafina Kaszuby.

                                                           Z Panem Bogiem,

                                                           Ewa