Skarbnica modlitwy. Modlimy się z Czcigodnym Sługą Bożym Serafinem Kaszubą

Sprzedaj co masz, a będziesz miał skarb w niebie, mówi Jezus (Mk 10, 21). Czasami trzeba odłożyć różne zajęcia, aby znaleźć czas na modlitwę. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu krytego w roli. Znalazł go pewien człowiek sprzedał wszystko co miał i kupił tę rolę (Mt 13, 44). Naszym skarbem jest także modlitwa.

Bogate w wydarzenia życie Serafina Kaszuby OFMCap sprawia, ze może on być towarzyszem w wielu niedolach. Obejmował swoją troską duszpasterską wiele spraw i ludzi.

Modlitwa na emigracji

Panie Boże, poza granicami Ojczyzny pragnę zachować miłość do swojej Ojczyzny i wierność Tobie. Otaczaj mnie swoim błogosławieństwem, przez wstawiennictwo świętych patronów mojego kraju, chroń mnie od wszelkiego zła. Za przyczyną wielkiego duszpasterza Polaków w sowieckim imperium zła, Czcigodnego Sługi Bożego Serafina proszę cię udziel mi łaski, której potrzebuję.

Amen.

Modlitwa w chorobie

Panie Boże, proszę Cię o oddalenie ode mnie choroby. Udziel troszczącym się o mnie światło poznania i umiejętność zaradzenia wszystkim dolegliwościom. Jednocześnie błogosławię Cię, ponieważ wszystko, co na mnie dopuszczasz ma swój sens i cel. Za przyczyną Twojego Czcigodnego Sługi Serafina, którego doświadczyłeś chorobą gruźlicą, a który w chorobie zawsze pozostał Ci wierny, proszę Cię o łaskę której potrzebuję.

Amen.

Modlitwa rodzica za dziecko żyjące w związku niesakramentalnym

Miłosierny Boże spraw, aby moje dziecko wypełniło w swoim życiu Twoją wolę. Niech pragnienie założenia domu ziści się w jego życiu przez sakramentalne małżeństwo. Proszę Cię o to za przyczyną Serafina Kaszuby, który znosząc szykany, z narażeniem życia i zdrowia, przemierzał ogromne połacie ZSRR, aby docierać do katolików, udzielać im sakramentów, błogosławić małżeństwa, umacniać w wierze.

Amen.

Modlitwa o szczęśliwe poczęcie i urodzenie dziecka

Panie Boże za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego, który kochał dzieci, trudził się, aby były ochrzczone i aby mogły przyjmować Komunię Świętą, proszę o dar poczęcia i szczęśliwego urodzenia  dziecka, oraz o dobre życie dla niego.

Amen.

Modlitwa studenta

Dobry Boże, dziękuję ci za możliwość zdobywania wiedzy. Proszę o światło mądrości, o cnotę pracowitości i odpowiednie uzdolnienia. Za przyczyna Czcigodnego Sługi Bożego Serafina, który był pilnym studentem teologii i polonistyki, proszę Cię o łaskę, której potrzebuję.

Amen.

Modlitwa o dobrą śmierć

Panie Jezu, Ty w Ogrójcu doświadczyłeś trwogi wobec cierpienia i śmierci. Proszę Cię o pokój serca w obliczu tajemnicy przejścia z tego świata do Twojego Królestwa. Dzięki Tobie Twój Sługa Serafin zasnął wiecznym snem pogrążony w modlitwie brewiarzowej. Za jego przyczyną udziel mi tej łaski, której potrzebuję.

Amen.

Wobec przeciwności

Dobry Boże, Ty widzisz różne trudności piętrzące się przede mną. Przymnóż mi wiary w twoją opatrzność, w Twoją miłość, która czuwa nade mną na wszystkich drogach mojego życia. Udziel mi światła w moich wyborach. Za przyczyną Sług Bożego Serafina Kaszuby, którego strzegłaś na bezkresnych obszarach Związku Sowieckiego, udziel mi tej łaski, której potrzebuję.

Amen.

Modlitwa o szczęśliwą podróż

Panie Boże proszę Cię o szczęśliwą podróż. Poślij swoich aniołów, aby towarzyszyli mi w drodze. Niech poświęcony na nią czas pomnoży Twoją chwałę. Proszę Cię o to za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby, którego zawsze bezpiecznie wiodłeś do celu w jego dalekich i niebezpiecznych podróżach.

Amen.

Modlitwa w trudnościach małżeńskich

Dobry Boże, który pobłogosławiłeś nasze małżeństwo, dopomóż nam w przezwyciężeniu wszystkich trudności, aby panowała między nami miłość i jedność. Za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby, który pobłogosławił wiele małżeństw w ukryciu przez władzami komunistycznymi ZSRR, proszę Cię o udzielenie mi łaski, której potrzebuję…

Amen.

Modlitwa o znalezienie współmałżonka

Panie Boże, Ty stworzyłeś mężczyznę i kobietę oraz pobłogosławiłeś ich związek. Proszę  Cię o odnalezienie i rozpoznanie osoby, którą zgodnie z Twoim planem mogę poślubić i założyć rodzinę. Podobnie jak Sługa Boży Serafin potrafił odnajdywać katolików na krańcach świata i docierać do nich ze swoją posługą, tak i mi udziel łaski wytrwałości, cierpliwości i harmonii z Twoją wolą. Za przyczyną Apostoła Podziemnego Kościoła, Czcigodnego Sługi Bożego Serafina, udziel mi łaski, której tak bardzo pragnę i której potrzebuję…

Amen.

W liście do swojej siostry Marii z 14.11.1959 Serafin Kaszuba OFMCap pisze: „Nie wiem, czy pisałem, ze Mikołaj się ożenił i byliśmy na ślubie. Nareszcie, bo już był czas najwyższy. Wziął dziewczynę z Połonnego – chórzystkę. Nasi chłopcy tez niech sic nie starzeją w swoim stanie. Może byłabyś już spokojniejsza o nich”.

Modlitwa o dobry przebieg rozprawy sądowej

Boże Ty miłujesz sprawiedliwość. Proszę o pomyślny przebieg sprawy, która mnie dotyczy i o sprawiedliwy wyrok. Oddaję to w Twoje ręce za przyczyną Twojego Czcigodnego Sługi Serafina, który był oszczerczo oskarżany i niesprawiedliwie skazywany przez władze komunistyczne, jednak dzięki Twojej Opatrzności zawsze odzyskiwał wolność.

Amen.

Modlitwa o przebaczenie

Boże, Ty wzywasz nas do przebaczenia, darowania uraz i miłości nieprzyjaciół. Twój Czcigodny Sługa Boży Serafin miał do tego wiele okazji, znosząc prześladowanie za wiarę i działalność duszpasterską. Za jego przyczyną dopomóż mi wypełnić to trudne przykazanie oraz udziel mi łaski, której potrzebuję…

Amen.

Modlitwa o rozeznanie powołania

Boże, Ty masz wspaniały plan na życie każdego człowieka, stworzonego z miłości. Pozwól mi rozeznać moje powołanie, i dostrzegać zawsze Twoją miłość na drogach mojego życia. Za przyczyną Serafina Kaszuby, który nieustannie rozeznawał miejsce swojej działalności, udziel mi tej łaski, które potrzebuję.

Amen.