Wspierają nas

Czcigodny Sługa Boży miał wielu przyjaciół za życia. także teraz są osoby i organizacje szczególnie zainteresowane jego osobą, wspierające jego beatyfikację i dzieło ewangelizacji.

Należą do nich:

Mniszki Klaryski Kapucynki
Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek
ul. Rżącka 15, 30-687 Kraków
tel. 12 658 90 15
kontakt(at)kapucynki.pl
Stowrzyszenie Odra-Niemen