Opiekunowie strony

Asystentem kościelnym i opiekunem merytorycznych strony internetowej www.serafinkaszuba.pl jest br. Krzysztof Niewiadomski. Kontakt: postulacja@kapucyni.pl

Pieczę nad stroną techniczną sprawuje p. Tomasz Zbrzezny. Kontakt: zbrzezny@wp.pl