Opiekunowie strony

Asystentem kościelnym i opiekunem merytorycznych strony internetowej www.serafinkaszuba.pl jest br. Krzysztof Niewiadomski. Kontakt: postulacja@kapucyni.pl Pieczę nad stroną techniczną sprawuje p. […]

Wspierają nas

Czcigodny Sługa Boży miał wielu przyjaciół za życia. także teraz są osoby i organizacje szczególnie zainteresowane jego osobą, wspierające jego […]

Serafinowi Przyjaciele

Serafinowi Przyjaciele to grupa osób, którzy pragną pogłębiać swoją znajomość Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby, wspomagać różne inicjatywy związane z […]