Serafinowi Przyjaciele

Serafinowi Przyjaciele to grupa osób, którzy pragną pogłębiać swoją znajomość Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby, wspomagać różne inicjatywy związane z jego osobą, wspólnie się modlić, poznać siebie nawzajem. Aby nawiązać kontakt z nimi należy napisać na adres opiekuna strony br. Krzysztofa Niewiadomskiego, mail: postulacja@kapucyni.pl