Wiersz

Adam Lizakowski

Włóczęga Boży

Dla Czcigodnego Sługi Bożego

Brata Kapucyna Serafina Kaszuby, 1910-1977.

Jestem włóczęgą bożym polskiej rzeczywistości

Polskim Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym na

Krzyżu polskiej historii XX wieku.

Wszystko to co widziałem, doświadczyłem, przeżyłem

Było prawdziwe tak samo jak prawdziwe są więzienia,

sowchozy w Arykty i Arszatyńsku głód, Syberia, Lwów,

Wrocław, Kazachstan i Dolny Śląsk, Wołyń i Polesie.

Gdziekolwiek władze sowieckie mnie zesłały,

Gdziekolwiek Bóg  i biskupi mnie posłali

Gdziekolwiek nogi mnie zaniosły było równie prawdziwe

Jak moja lewa noga, prawy but, łyżka, talerz, pióro

Którym opisywałem ziemię, ludzi, miejsca, przyrodę

Pisałem listy do rodziny, sprawozdania, zapisywałem

Własne przemyślenia dla przełożonych.

Byłem wszędzie tam gdzie byłem naprawdę potrzebny

Jak stół, łóżko, podłoga, dach, okno, droga wijąca się

Wśród pół, łąk, lasów, domów, biegnąca skrajem rzeki

Lub jeziora, gdziekolwiek bym nie był zawsze widziałem

Wszystko pozytywnie, bo wierzyłem, że tam posłał mnie

Sam Bóg, biskup, przełożony, ludzki los mnie potrzebował

Ja niczego nie potrzebowałem i niczego nie posiadałem

Przez całe życie byłem jak dziecko, źdźbło trawy, ziarnko

Piasku, mysz która cudem uszła z życiem w królestwie kotów,

Byłem słowem najbardziej pospolitym słowem idei starej

Jak chrześcijański świat w niej tkwiła moja siła i wiara,

Napełniało mnie światło miłości bożej którym obdarowywałem

Hojnie i wszystkich jednakowo, czasem, tylko czasem

Wydawało mi się że jestem, że dzięki temu strumieniowi

Światła  miłości  jestem – stałem się łącznikiem wszystkich ludzi

Czystych jak słoneczny kurz, ziemski proch.

Pieszyce, wrzesień 7, 2020 r.

————————————-

Adam Lizakowski

Studiował na Columbia College (BA) i Uniwersytecie Northwestern (MA). Publikował m.in. w „Tygodniku Kulturalnym”, paryskiej „Kulturze”, w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, w chicagowskim „Dzienniku Związkowym”. Jego twórczość była tłumaczona na języki: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, litewski, hebrajski, chiński, ukraiński, hiszpański i białoruski. Autor ponad tuzina tomów poezji, m.in. Jak zdobyto Dziki Zachód, wiersze i poematy, Poetyckiej Trylogii Sowiogórskiej: Legenda o poszukiwaniu ojczyzny, Dzieci Gór Sowich i Pieszyckie łąki.
Tłumacz poezji amerykańskiej m. in. Walta Whitmana, Williama C. Williamsa, Allena Ginsberga, Langstona Hughesa, Carl Sandburga oraz Boba Dylana. Także z angielskiego przełożył ponad 50 wierszy chińskiego filozofa i poety Lao tse oraz wiele wierszy perskiego poety z XII wieku Rumiego.
Przez wiele lat promotor kultury polskiej za granicą, praca ta zostało dostrzeżona w kraju. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w popularyzowanie polskiej kultury i literatury, oraz za osiągnięcia w pracy twórczej, przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę (Warszawa 17 marca, 2020). W 2016 roku powrócił do ojczyzny na stałe, zamieszkał w rodzinnej miejscowości Pieszyce u podnóża Wielkiej Sowy.