Nabożeństwo w rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego, 20 września

2o września 1977 roku umiera Czcigodny Sługa Boży Serafin Kaszuba. Pochowano go na cmentarzu Janowskim we Lwowie. Jest to obecnie miejsce pamięci o nim, ponieważ ciało przeniesiono do kościoła kapucynów w Winnicy. Na zdjęciu mogiła we Lwowie.