Serafinowi Przyjaciele

„Serafinowi Przyjaciele” to grupa osób świeckich, pragnących lepiej poznać Czcigodnego Sługę Bożego Serafina Kaszubę, w kontakcie z innymi osobami, którym leży na sercu jego beatyfikacja. Zapisy do grupy następują za pośrednictwem maila: postulacja@kapucyni.pl Konieczne jest udostępnienie swojego maila, ponieważ w ten sposób następuje wzajemny kontakt. O zapisu dokonuje opiekun strony www.serafinkaszuba.pl, który jest moderatorem grupy.